Nhiều năm liền đồng hành cùng công ty Vedan trao kỷ niệm chương cho CBCNV có thâm niên .