Tất niên hay cúng tất niên, lễ tất niên, tiệc tất niên là một mốc đánh dấu kết thúc một năm và chuẩn bị bước sang năm mới. Chữ Tất có nghĩa là xong, là hết; chữ Niên là năm, Tất Niên là kết thúc một năm – 365 hay 366 ngày của năm cũ sắp qua, sẵn sàng bước vào năm mới. Tất niên trong từ điển tiếng Anh còn có nghĩa là Before New Year’s Eve (Tết Nguyên Đán là Lunar New Year, Giao Thừa là New Year’s Eve, Tân Niên là The New Yea