PHI EVENTS LÀ LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CHO CÁC THƯƠNG HIỆU THỰC HIỆN LỄ MỞ BÁN SẢN PHẨM