Phân biệt lễ khánh thành và khai trương

Lễ khai trương thường gắn liền với hoạt động kinh doanh buôn bán. Còn lễ khánh thành là dành cho công trình xây dựng. Về thời điểm tổ chức, lễ khai trương là ngày mở bán đầu tiên. Còn thời điểm diễn ra khánh thành là sau khi chấm dứt thi công, công trình bắt đầu đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, nếu sau khi hoàn thiện công trình xây dựng nhằm mục đích đưa vào để kinh doanh sản xuất như nhà hàng, khách sạn, siêu thị. Thì quy trình khánh thành cũng được xem là một hình thức khai trương.