Với mong muốn của khách hàng là làm sao để ra được 1 buổi lễ đậm màu Hàn Quốc. Từ khâu thiết kế đến những chi tiết nhỏ nhất của khâu set up luôn được CEO giám sát .
Kết thúc chương trình , nhận được làm cảm ơn của từ phía OTM là động lực để chúng tôi chinh phục những khách hàng tiếp theo