Như một thông lệ từ xa xưa, tổ chức lễ khánh thành là phong tục truyền thống của người Á Đông. Một sự kiện quan trọng diễn ra mỗi khi hoàn thành một công trình xây dựng. Nhằm thông báo cho tất cả mọi người được biết và kính báo thần linh. cầu mong cho công việc luôn thành công, thuận lợi.

Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng và ngoài trời