Lễ kỷ niệm là một sự kiện trọng đại đối với doanh nghiệp. Đây là cơ hội cho công ty nhìn lại những thành tựi mình đã đạt được, đồng thời khẳng định uy tín, năng lực với khách hàng, đối tác. Do đó, sự kiện phải là một chương trình được tổ chức chuyên nghiệp, khẳng định vị thế của công ty và để lại ấn tượng sâu đậm đối với khách mời tham dự.