Nối tiếp thành công của chuỗi Showroom Chamre , Công ty đã cho ra đời chuỗi Chamre Spa trên toàn quốc. PHI EVENTS vinh dự đồng hành trong các dự án của Chamre